Ja, ik steun deze campagne

Ik doneer

U bent het bedrag vergeten.
U bent het bedrag vergeten.

Gegevens

Geslacht is verplicht.
Voornaam is verplicht.
Tussenvoegsel is verplicht.
Achternaam is verplicht.
Postcode is verplicht.
Huisnr. is verplicht.
Toevoeging is verplicht.
Straatnaam is verplicht.
Woonplaats is verplicht.
is verplicht.
E-mail is verplicht.

Betaalmethode

Wij hebben uw rekeningnummer nodig voor de betaling.
Wij hebben uw bic-nummer nodig voor de betaling.
Hierbij machtig ik Milieudefensie om bovenstaande bedrag jaarlijks van mijn rekeningnummer af te schrijven.
Selecteer bank is verplicht.
Maak een keuze in creditcards
  • ANBI logo
  • CBF logo

Help ons vervuilende multinationals aan te pakken

Wij willen handelsverdragen die rekening houden met mens en milieu!

Het vermogen van de rijkste 1% is sinds 2016 hoger dan dat van de rest van de wereldbevolking. Winst en verlies zijn ontzettend oneerlijk verdeeld. Wij vinden dat dat anders kan en dat dat anders moet.

Meer wetten en regels voor multinationals

Handels- en investeringsverdragen zijn vooral opgesteld om grote bedrijven te beschermen. Ze staan vol met rechten die je als multinational hebt in het buitenland, maar er wordt nauwelijks gerept over plichten.

Wij willen dat er straks afdwingbare regels in handelsverdragen staan die multinationals verplichten verantwoord om te gaan met mens en milieu. Alleen op deze manier kunnen we bedrijven aansprakelijk stellen voor de schade die ze aanrichten.

Wat gaan we doen?

Op dit moment buigt Buitenlandse Zaken zich over de ModelBIT. Dit moet de blauwdruk worden voor alle handelsverdragen die in de toekomst afgesloten worden. Wij hebben de tekst al in kunnen zien en vinden dat mensen- en milieurechten niet voldoende gewaarborgd zijn en dat investeerders in deze ModelBIT nog steeds meer bescherming genieten dan ons lief is.

In het najaar van 2018 richten we al onze peilen op de politiek. Wij willen dat er over dit nieuwe handelsverdrag uitgebreid gedebatteerd wordt in de Kamer. Wij willen dat burgers commentaar kunnen leveren op de modeltekst. Allemaal met als einddoel dat er straks een modelverdrag ligt dat rekening houdt met onze planeet en haar bewoners.  Een verdrag waarin niet alleen rechten voor multinationals staan, maar evenzoveel plichten.

Vind jij ook dat er bindende regels moeten komen voor Multinationals? Help ons dan en doneer!

Page image